Soulabyam - Udayalur Kalyanaraman

Live recording at Sri Parthasarathy Swami Sabha of the Prachia Bhajana Sampradaya.

Udayalur Kalyanarama Bhagavathar
Shertalai Sivakumar
Babu Rajasekar
V. Shankarraman

Todayamangalam
Bhaje Re Manasa
Guru Murti
Atade Parabrahmam
Deva Hoi Na
Satguru
Ashtapadi
Kshemam Kuru
Kuru Me
Abhirami Padigam
Nanda Yosoda