Schedule

Program
SEP
22
6:15 PM
Brinda Manickavasakam (Vocal)
 Monday, September 22nd, 2014 at 6:15 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)
SEP
23
6:15 PM
Amritha Murali (Vocal), Charulatha Ramanujam (Violin), N. Manoj Siva (Mrdangam), S. Venkataramanan (Kanjira)
 Tuesday, September 23rd, 2014 at 6:15 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)
SEP
24
6:15 PM
Thiruvarur Swaminathan (Flute), Shertalai Sivakumar (Violin), Madipakkam P. Suresh (Mrdangam), Nanganallur S. Swaminathan (Ghatam)
 Wednesday, September 24th, 2014 at 6:15 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)
SEP
25
6:15 PM
V. Sankaranarayanan (Vocal), V. Sanjeev (Violin), B. Sivaraman (Mrdangam), Papanasam Sethuraman (Kanjira)
 Thursday, September 25th, 2014 at 6:15 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)
SEP
26
6:15 PM
C.R. Vaidyanathan (Vocal), V.L. Kumar (Violin), Trivandrum R. Vaidyanathan (Mrdangam), K.V.R.S. Mani (Kanjira)
 Friday, September 26th, 2014 at 6:15 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)
SEP
27
4:00 PM
Cuddalore Janani (Vocal), M. Rajeev (Violin), K. Parthasarathy (Mrdangam)
 Saturday, September 27th, 2014 at 4:00 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)
SEP
27
6:00 PM
Jayashri Jayaramakrishnan (Vocal), Meera Sivaramakrishnan (Violin), Kalakad Srinivasan (Mrdangam), N. Narasimhan (Ghatam)
 Saturday, September 27th, 2014 at 6:00 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)
SEP
28
4:00 PM
Lavanya Sundhararaman (Vocal), M.A. Krishnaswamy (Violin), Hanumanthapuram R.J. Bhuvarahan (Mrdangam)
 Sunday, September 28th, 2014 at 4:00 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)
SEP
28
6:00 PM
Shreya Devnath (Violin), J. Vaidhyanathan (Mrdangam), B.S. Purushotham (Kanjira)
 Sunday, September 28th, 2014 at 6:00 PM
 Sri Krishna Gana Sabha
 Kamakoti Gana Mandir Hall (Chennai)